Powstrzymajhej konkurs dla nauczycieli

Zasady przystąpienia do konkursu

Zgłoszenie prac

Przygotuj sam lub z innym nauczycielem konspekt zajęć wychowawczych z wykorzystaniem filmu „Homo znaczy człowiek”.

UWAGA! Zmiana terminów.

Pracę prześlij w formie elektronicznej za pomocą formularza do 31 maja 2019 roku.

Szkoła może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych.

Obejrzyj film

Czas trwania: 14'10"

Wybór najlepszych prac

Komisja konkursowa oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  • a. sformułowanie celów zajęć/lekcji,
  • b. wybór metod nauczania pozwalających na realizację celów zajęć/lekcji,
  • c. wybór środków dydaktycznych,
  • d. zaplanowanie struktury lekcji, nowatorskie podejście.

WAŻNE: Scenariusz zajęć MUSI uwzględniać wykorzystanie podczas lekcji filmu „Homo znaczy człowiek”.

Przyznanie nagród

Komisja konkursowa nagrodzi trzy najlepsze prace oraz wybierze dziesięć wyróżnionych.
Nagrody zostaną wręczone w drugiej połowie czerwca 2019 roku.

Więcej informacji w Regulaminie konkursu

Zaproszenie

sierż. szt. Łukasz Raczkowski
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

„Niezwykle ważna jest profilaktyka przemocy rówieśniczej, z naciskiem na sytuacje, w których wykorzystywany jest Internet. Dzieci i młodzież muszą wiedzieć, gdzie przebiega granica pomiędzy żartem, a aktem przemocy, jak reagować na zagrażające sytuacje, gdzie szukać pomocy i jakie konsekwencje grożą sprawcom cyberprzemocy.”

Obejrzyj zaproszenie

Czas trwania: 01'20"

wspólnie możemy sprawić, by nasze dzieci były bezpieczne w sieci!